Vina Bordon

VINA

NAZIV AKTIVNOSTI
»NALOŽBA V NABAVO OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA NA KMETIJI BORDON«

JAVNI RAZPIS
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

OPIS AKTIVNOSTI
Aktivnost »NALOŽBA V NABAVO OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA NA KMETIJI BORDON« se nanaša na nakup viličarja in opreme za vinsko klet, ki je locirana na sedežu kmetijskega gospodarstva. Nabava opreme za vinsko klet vključuje polavtomatski polnilec, pecljalnik, parilnik, lesene sode, mikrofilter, etiketirko in čepilec. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v vinski kleti kmetijskega gospodarstva.
Rezultati aktivnosti so: sodobna oprema vinske kleti.

 
www.program-podezelja.si/
prp
https://www.vinabordon.si/si/nalozba_v_izgradnjo_in_opremo_vinske_kleti.html