Vina Bordon

VINA

Naložba v izgradnjo in v opremo nove vinske kleti kmetije Bordon

Povzetek:

Družinska ekološka vinogradniška kmetija Bordon s tradicijo iz leta 1985, slovi po pridelavi vrhunskih vin, ki vedno znova dosegajo zavidljiva priznanja in nagrade, tako doma kot v tujini. Zaradi vsakoletne rasti povpraševanja, smo se na kmetiji soočali z veliko prostorsko stisko, kot tudi z dotrajanostjo določene opreme. Nova vinska klet nam sedaj omogoča optimalnejše delovne pogoje v celotnem procesu predelave, kar se izkazuje v večji učinkovitosti (čas) in boljši kakovosti delovnih pogojev za osebe, ki delajo na kmetiji.

Cilji:

C1 – Nova infrastruktura (vinska klet) s posodobitvijo opreme za predelavo grozdja v vino do leta 2017.

C2 – V ekonomski dobi investicije se bodo prihodki od leta 2015 do leta 2017 povečali za 71%.

C3 – Doseganje višje cene za buteljčna kakovostna in vrhunska vina za 50% (skladnost s ciljem podukrepa 4.2. - Dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom).

C4 – Prispevek naložbe kmetije Bordon k horizontalnim ciljem, povezanih z inovacijami, in sicer: rezultat proizvodnega procesa bodo trije novi proizvodi oz. 3 nova vina: (1) Vino CIPRO, (2) vino Chardonnay sauvignon in (3) Penina iz muškata.

C5 – Z naložbo izvesti do leta 2017 optimizacijo vseh faz v procesu predelave (modernizacija, učinkovitost, logistika).

Rezultati:

1. Nova infrastruktura (vinska klet) s posodobitvijo opreme za predelavo grozdja v vino.

2. Rast prihodkov od prodaje

3. Dosežena višja cena za buteljčna kakovostna in vrhunska vina (skladnost s ciljem podukrepa 4.2. - Dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom).

4. Prispevek naložbe kmetije Bordon k horizontalnim ciljem, povezanih z inovacijami, in sicer: rezultat proizvodnega procesa sta 2 novi proizvoda oz. 2 novi vini: (1) vino bela zvrst (Chardonnay sauvignon) in (2) Penina iz muškata. Načrtovanega tretjega novega proizvoda (vino CIPRO) ni bilo mogoče proizvesti, saj so nam grozdje sorte cipro v celoti pojedli ptici in divji prašiči.

5. Optimizacija vseh faz v procesu predelave (modernizacija, učinkovitost, logistika).

6. Profesionalizacija domačije Bordon: zviševanje moči blagovne znamke BORDON, v očeh kupca se dosegala višjo dodano vrednost, kar pa ima za posledico doseganje višje tržne cene in rast povpraševanja, posledično rast prihodkov in dobička.

Naziv aktivnosti:

1. Vzpostavljena je bila nova infrastruktura (zgrajena nova vinska klet) v sklopu gradbeno, obrtniških del ter strojnih in elektro instalacij.

2. Kupljena in predana v uporabo je bila nova oprema za predelavo grozdja v vino, in sicer:

• Vinske posode - 14 x

• Vinska posoda lesena

• Mešalo

• Preša

• Navojni zapiralec (cepilec)

• Izmenjevalec toplote

3. Projektni managamant in gradbeni nadzor.

4. Pridelana 2 nova proizvoda, in sicer:

• bela zvrst (Chardonnay sauvignon)

• Penina iz muškata

5. Optimizacija vseh faz v procesu predelave (modernizacija, učinkovitost, logistika).

6. Profesionalizacija domačije Bordon: zviševanje moči blagovne znamke BORDON, v očeh kupca se dosegala višjo dodano vrednost, kar pa ima za posledico doseganje višje tržne cene in rast povpraševanja, posledično rast prihodkov in dobička.


Projekt je bil izveden s finančno podporo Evropske unije (74.765,71 eur) -"Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje" v sklopu JR ZA PODUKREP 4.2: PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZ. RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2016 - SKLOP B

Investitor: BORDON BORIS, prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja 2014-2020


www.program-podezelja.si/
prp
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl